Deficiencies in the health care system contribute to a high rate of late HIV diagnosis in Sweden.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

The aim of the study was to identify factors in HIV-infected patients and the health care system which contribute to late diagnosis.

Författare

Karl-Johan Brännström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

V Svedhem Johansson

G Marrone

S Wendahl

Aylin Yilmaz

Göteborgs universitet

A Blaxhult

A Sönnerborg

HIV Medicine

1464-2662 (ISSN) 1468-1293 (eISSN)

Vol. 17 6 425-435

Ämneskategorier

Infektionsmedicin

DOI

10.1111/hiv.12321

PubMed

26559921

Mer information

Skapat

2017-10-07