Kudla's modularity conjecture and formal Fourier-Jacobi series
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Martin Raum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Jan Hendrik Bruinier

Forum of Mathematics. Pi

2050-5086 (ISSN)

Vol. 3 30-

Ämneskategorier

Matematik

Geometri

DOI

10.1017/fmp.2015.6

Mer information

Skapat

2017-10-07