Erratum: “On the effect of δ-doping in self-switching diodes” [Appl. Phys. Lett. 105, 093505 (2014)]
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Andreas Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

I. Iñiguez-de-la-Torre

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

T. Gonzalez

J. Mateos

P. Sangaré

G. Ducournau

C. Gaquière

L. Desplanque

X. Wallart

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Applied Physics Letters

0003-6951 (ISSN) 1077-3118 (eISSN)

Vol. 106 199902-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

DOI

10.1063/1.4919884

Mer information

Skapat

2017-10-08