Integrating Human Factors & Ergonomics in large-scale engineering projects: Investigating a practical approach for ship design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Steven Mallam

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

Scott MacKinnon

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

International Journal of Industrial Ergonomics

0169-8141 (ISSN)

Vol. 50 62-72

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08