Beyond the particle in the box
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Lars Erik Gustaf Wallden

Chalmers, Teknisk fysik

Science

Vol. 314 5800 769-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06