Erratum: Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals (Soft Matter (2008) 4 (2238-2244))
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

E.D. Cranston

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

D.G. Gray

Soft Matter

1744-683X (ISSN) 1744-6848 (eISSN)

Vol. 11 37 7440-

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1039/c5sm90154e

Mer information

Skapat

2017-10-08