Erratum: Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals (Soft Matter (2008) 4 (2238-2244))
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Merima Hasani

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

E.D. Cranston

Gunnar Westman

Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

D.G. Gray

Soft Matter

1744-683X (ISSN) 1744-6848 (eISSN)

Vol. 11 7440-

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1039/c5sm90154e