Preface - Speech Technology: Theory and Applications
Kapitel i bok, 2010

Författare

Fang Chen

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

K. Jokinen

Helsingin Yliopisto

Speech Technology: Theory and Applications

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-0-387-73819-2

ISBN

978-038773818-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13