The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence
Kapitel i bok, 2015

Författare

H. Mitomo

Waseda University

H. Fuke

Komazawa University

Faculty of Global Media Studies

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence

xx-xxi

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.4337/9781784719425.00005

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-12