FE-simulering av plåtformning - med inriktning på sammanfogade ämnen
Rapport, 1996

Författare

Patrik Fagerberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Sylvia Ohlsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:4

Mer information

Skapat

2017-10-06