Optimization of a personal rapid transir guideway made of composite material using FE-analysis.
Rapport, 1996

Författare

Peter Eriksson

Institutionen för byggnadsmekanik

Håkan Josefsson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:11

Mer information

Skapat

2017-10-06