Metodutveckling för transient-stabilitets- och spektralanalys av rotordynamiska problem i ANSYS och MATLAB.
Rapport, 1996

Författare

Anders Björk

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Sjöqvist

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:7

Mer information

Skapat

2017-10-06