A stack management system for finite element codes
Rapport, 1991

Författare

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:11

Mer information

Skapat

2017-10-06