Dynamisk simulering av flytbro. Modellförsök kontra numerisk modell
Rapport, 1988

Författare

Jan Bergstrand

Institutionen för byggnadsmekanik

Frank Vondrak

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 88:6

Mer information

Skapat

2017-10-06