Analysis of shear deflections of deep composite box-type of beams using different shear deformation models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Rasoul Atashipour

Computers and Structures

0045-7949 (ISSN)

Vol. 155 42-53

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10