Choice of tolerances for geometrical imperfections based on past measurements
Rapport, 1975

Författare

Sven Sahlin

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06