Rättskipningen är byggande
Kapitel i bok, 2016

Utgår från ordet norm, uppfattad som en kulturell metafor hämtad från husbyggandet.

festskrift

stadsplanering

metaforer

rättssociologi

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Festskrift till Karsten Åström

95-110

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Juridik och samhälle

Husbyggnad

ISBN

978-91-544-0569-5

Mer information

Skapat

2017-10-07