Variety in freight transport service procurement approaches
Paper i proceeding, 2016

supply network context

transport service procurement

buyer-supplier relationships

transport service triads

interaction

Författare

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

World Conference on Transport Research (WCTR) 10-15 July 2016, Shanghai

Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar (EMATS)

VINNOVA (2014-06245), 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Volvo Group, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-08