Variety in freight transport service procurement approaches
Paper i proceeding, 2016

interaction

transport service triads

buyer-supplier relationships

supply network context

transport service procurement

Författare

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

World Conference on Transport Research (WCTR) 10-15 July 2016, Shanghai

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07