Hotspot identification in the clothing industry using social life cycle assessment—opportunities and challenges of input-output modelling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Bahareh Zamani

Kemisk miljövetenskap

Gustav A Sandin

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Gregory Peters

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN)

Vol. First online 1-11

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljöledning

Textil-, gummi- och polymermaterial

DOI

10.1007/s11367-016-1113-x