Geometry of Matrix Decompositions Seen Through Optimal Transport and Information Geometry
Preprint, 2016

Författare

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik