Geometry of Matrix Decompositions Seen Through Optimal Transport and Information Geometry
Preprint, 2016

Författare

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07