Modeling of Airborne Wind Energy Systems in Natural Coordinates
Kapitel i bok, 2013

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

M. Diehl

Airborne Wind Book

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13