Modeling of Airborne Wind Energy Systems in Natural Coordinates
Kapitel i bok, 2013

Författare

Sébastien Gros

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

M. Diehl

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Energi