Learning to become entrepreneurial/fostering entrepreneurial identity and habits
Kapitel i bok, 2017

Författare

Karen Williams Middleton

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anne Donnellon

Entrepreneurial Identity: The Process of Becoming an Entrepreneur

103-126

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9781785363702

Mer information

Skapat

2017-10-07