Inhibiting the radiolysis of BTP-molecules by addition of nitrobenzene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

radioanalysis

BTP

transmutation

Författare

M Nilsson

Stefan Andersson

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Radiocemica Acta

Vol. 92 103-106

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-13