Spaces that admit hypercyclic operators with hypercyclic adjoints
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Hypercyclicity

Författare

Henrik Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Proc. Amer. Math. Soc.

Vol. 134 1671-1676

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06