IT support for contractor monitoring of refurbishment projects
Kapitel i bok, 2018

site managers

contractors

refurbishment

information technology

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Integrating Information in Built Environments: From Concept to Practice

150-159

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Mänsklig interaktion med IKT

Husbyggnad

ISBN

9781138706323

Mer information

Skapat

2017-10-08