Octave-spanning supercontinuum generation in a silicon-rich nitride waveguide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

We update the simulations presented in Opt. Lett. 41, 2719 (2016) using a corrected value for the material nonlinearity.

Optics

nonlinear characterization

Författare

X. Liu

M. H. Pu

B. B. Zhou

Clemens Krückel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Attila Fülöp

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

M. Bache

Optics Letters

0146-9592 (ISSN) 1539-4794 (eISSN)

Vol. 42 15 2941-2942

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

DOI

10.1364/ol.42.002941

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-01