Purchasing management and the role of uncertainty
Paper i proceeding, 2017

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

IMP Journal Seminar

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08