Investigation of heavily loaded reverberation chamber for testing of wideband wireless units
Paper i proceeding, 2006

Författare

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

M. Franzen

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06