Investigation of heavily loaded reverberation chamber for testing of wideband wireless units
Paper i proceeding, 2006

Författare

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

M. Franzen

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ulf Carlberg

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE AP-S International Symposium, Albuquerque, N.M., July 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik