Incorporation of Bi atoms in InP studied at the atomic scale by cross-sectional scanning tunneling microscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

C Krammel

M Roy

F J Tilley

P A Maksym

L Y Zhang

P. Wang

K Wang

Y Y Li

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

P M Koenraad

Physical Review Materials

2475-9953 (ISSN)

Vol. 1 34606-

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07