On the non-equilibrium segregation of Boron in 9-12%Cr steels
Paper i proceeding, 2017

Författare

I. Fedorova

F. B. Grumsen

Fang Liu

Material och tillverkning

J. Hald

4th International ECCC Creep & Fracture Conference, September 10-14, 2017, Düsseldorf, Germany.

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-22