The challenges of building inner sea offshore wind farms - the cases of Lillgrund and Anholt
Paper i proceeding, 2017

inner sea

Baltic Sea

offshore construction

offshore wind farms

Författare

Christian Koch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

JOSEPH BALUKU

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

ISSA IBRAHIM HABAKURAMA

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Alexandre Mathern

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 13-14 June, 2017, Göteborg, Sweden

307-317

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Byggproduktion

Infrastrukturteknik

Energisystem

Marin teknik

ISBN

9788750211259

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-12