Vehicle Independent Road Segment Resistance Estimation
Paper i proceeding, 2017

Författare

Mikael Askerdal

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Proceedings of 30th Electric Vehicle Symposium

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-12-01