Computational Screening of Diffusive Transport in Nanoplatelet-Filled Composites: Use of Graphene to Enhance Polymer Barrier Properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Karolina Gaska

Konstruktionsmaterial

Roland Kádár

Konstruktionsmaterial

ACS Applied Nano Materials

2574-0970 (ISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

DOI

10.1021/acsanm.7b00067

Mer information

Skapat

2017-12-04