Bifidobacterium callitrichidarum sp. nov. from the faeces of the emperor tamarin (Saguinus imperator)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Monica Modesto

Samanta Michelini

Maria Cristina Sansosti

Carlotta De Filippo

Duccio Cavalieri

Linnea Qvirist

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Caterina Spiezio

Camillo Sandri

Stefano Pascarelli

Barbara Sgorbati

Paola Mattarelli

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

1466-5026 (ISSN) 1466-5034 (eISSN)

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

DOI

10.1099/ijsem.0.002472