Effect of dispersed particles on instant coffee foam stability and rheological properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Rebecca Gmoser

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Gustav Nilsson

Annika Altskär

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Niklas Lorén

SuMo Biomaterials

Marco Berta

European Food Research and Technology

1438-2377 (ISSN) 1438-2385 (eISSN)

Vol. 243 115-121

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-12-11