Otäckt inspirerande hostningar och snörvel
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Tomas Kåberger

Rymd-, geo- och miljövetenskap

ETC Göteborg

2-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi