Analysis of asymetrical trough guide leaky wave antennas
Paper i proceeding, 1997

Författare

Peter Slättman

Institutionen för mikrovågsteknik

J. Sanford

Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06