Transversella slitsar i cylindriska antenner
Paper i proceeding, 1997

Författare

Johan Wettergren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06