Accurate Power Loss Calcuation of a Three-Phase Dual Active Bridge Converter For ZVS and Hard-Switchnig Operations
Paper i proceeding, 2017

Författare

Farzad Yazdani

Saeid Haghbin

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Mohammad Reza Zolghadri

IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2018-01-14