Design Of a 50 kW Phase-Shifted Full-Bridge Converter Used For Fast Charging Applications
Paper i proceeding, 2017

Författare

Nadia Hassanzadeh

Farzad Yazdani

Saeid Haghbin

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2018-01-14