Heterologous transporter expression for improved fatty alcohol secretion in yeast
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Yating Hu

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Zhu Zhiwei

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Verena Siewers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Metabolic Engineering

1096-7176 (ISSN) 1096-7184 (eISSN)

Vol. 45 51-58

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biologiska vetenskaper

Infrastruktur

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2018-01-15