Surface treatment of cellulose nanocrystals (CNC): effects on dispersion rheology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

dispersion rheology

chemical modification

azetidinium salts

thermal stability

cellulose nanocrystals

Författare

Karin Sahlin

Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Lilian Forsgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Tobias Moberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Diana Bernin

Göteborgs universitet

Mikael Rigdahl

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Gunnar Westman

Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Cellulose

0969-0239 (ISSN)

Vol. 25 331-345

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Annan kemiteknik

DOI

10.1007/s10570-017-1582-5