140 GHz Planar Gap Waveguide Array Antenna for Line of Sight (LOS) MIMO Backhaul Links
Paper i proceeding, 2018

Författare

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sofia Rahiminejad

Elektronikmaterial och system

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Sadia Farjana

Elektronikmaterial och system

EuCAP

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik