Post-FEC BER prediction accuracy for probabilistically shaped signaling in fiber-optic communications
Paper i proceeding, 2017

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

European Conference on Optical Communication (ECOC)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan elektroteknik och elektronik