Supply Chain Interaction – Market requirements affecting the level of interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Supply chain

interaction

market requirements

Författare

Jenny Bäckstrand

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kristina Säfsten

Proceedings of IPSERA 2006, San Diego, Calif., USA,

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13