Supply Chain Interaction – Market requirements affecting the level of interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Supply chain

interaction

market requirements

Författare

Jenny Bäckstrand

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kristina Säfsten

Ämneskategorier

Annan maskinteknik