Phronesis and creativity: Knowledge work in video game development
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Peter Zackariasson

Tim Wilson

Creativity and Innovation Management

Vol. 15 419-429

Ämneskategorier

Annan maskinteknik