arge deflection analysis of elasto-plastic plates and shells
Paper i proceeding, 1974

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Proceedings of the International Symposium on Discrete Methods in Engineering, C.I.S.E. Segrate Milan 1974, pp 538-551.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06