Socialpsykologi Bakgrund, teroier och perspektiv
Bok, 2006

psykologi

teorier

metodologi

socialpsykologi

perspektiv

Författare

Jan Carle

Göteborgs universitet

José Luis Alvaro

Alicia Garrido

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

ISBN

91-44-04490-9

Mer information

Skapat

2017-10-10