A state-of-the-art study of the: Environmental information supplied to the actors of the Swedish pulp and paper industry and the tools used to provide it
Rapport, 2001

Författare

Ola Svending

Institutionen för miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2001:6

Mer information

Skapat

2017-10-06