Samtalsanalys. En introduktion. Delrapport 1 från projektet "Äldres samtalsvanor".
Rapport, 1982

Författare

Björn Nilsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sociologi

Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet: 69

Mer information

Skapat

2017-10-10