Miljöbilar - hälsa, miljö och klimat
Rapport, 2007

Artikeln jämför effekter av främst elbilar, hybridbilar, biogasbilar och etanolbilar på resurser, miljö och hälsa

allergi

kväveoxider

hybrider

diesel

marknära ozon

koldioxid

avgaser

luftföroreningar

ozonskikt

etanol

övergödning

biogas

försurning

bensin

elbilar

plug-in

växthuseffekt

metan

cancer

naturgas

kolväten

buller

astma

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan medicinsk grundvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06